Mercato

Milan, Lapadula: "Ho voluto fortemente il Milan"