Drive Up

Car&Vintage, ecco la livrea per la Dakar